Productoverzicht gebiedseconomie en grondzaken

Op het vlak van gebiedseconomie en grondzaken geven wij advies en bieden ondersteuning op tal van kwesties. De invulling hiervan verschilt per abstractieniveau. Zo spelen op het strategische niveau andere vraagstukken dan op het operationele niveau, wat ook zijn weerslag op de door ons te leveren adviesproducten heeft. Op dit blad vindt u een overzicht van onze belangrijkste adviesproducten.

Recente projecten in categorie: Gebiedseconomie

Productoverzicht vastgoedeconomie

Op het vlak van vastgoedeconomie geven wij advies en bieden ondersteuning op tal van kwesties. De invulling hiervan verschilt per abstractieniveau. Zo spelen op het strategische niveau andere vraagstukken dan op het operationele niveau, wat ook zijn weerslag op de door ons te leveren adviesproducten heeft. Op dit blad vindt u een overzicht van onze belangrijkste adviesproducten.

Recente projecten in categorie: Vastgoedeconomie

Productoverzicht beleidsadvies en management

Op het vlak van (planeconomisch) beleidsadvies geven wij advies en bieden managementondersteuning. Op dit blad vindt u een overzicht van onze belangrijkste adviesproducten.

Recente projecten in categorie: Beleidsadvies