De ontwikkelingsstrategie als fundament van uw project

Ruimtelijke projecten zijn door hun lange doorlooptijd, integrale karakter en veelvoud aan betrokken partijen, complexe aangelegenheden. Cruciaal voor het slagen van een dergelijk project is een op de markt aansluitend planconcept, juiste inschatting van de kosten- & opbrengsten, een slimme projectorganisatie en voldoende flexibiliteit.
Dit alles komt samen in een ontwikkelingsstrategie, waarin een integrale samenhang tussen al deze componenten centraal staat. Het is namelijk de wisselwerking tussen drie onderdelen, die het resultaat meer maakt dan de som der delen.
  • Op de eerste plaats worden de inhoudelijke uitgangspunten gedefinieerd, zoals het planconcept, doelgroep, ruimtegebruik en het programma
  • Vervolgens dient een uitvoeringsstrategie geformuleerd te worden in termen van inrichting van de projectorganisatie en het proces
  • Tot slot dient dit allemaal vervat te worden in een robuust financieel kader in de vorm van een grondexploitatie, waarin reële uitgangspunten ten aanzien van kosten, opbrengsten, fasering en financiering centraal staan
  • Bij de invulling van deze componenten dient bovendien een helder onderscheid gemaakt te worden tussen robuuste en flexibele planelementen. Dit zodat voldoende sturingsmogelijkheden ontstaan om in te spelen op veranderende omstandigheden terwijl tegelijkertijd de identiteit van het project gewaarborgd blijft.

    Onze expertise

    Kuiper & Van Tilborg heeft door haar brede oriëntatie en jarenlange ervaring met ruimtelijke projecten de kennis in huis om u hierbij bij te staan. Dit zodat u verzekerd bent van een robuuste businesscase en ontwikkelingsstrategie, die zowel aansluit op de huidige marktomstandigheden, als voldoende flexibiliteit biedt voor toekomstige ontwikkelingen.