Project omschrijving

Achtergrond
Shao Vastgoed is een belegger op het gebied van vastgoed met diverse panden op diverse locaties in Nederland. Om antwoord te bieden op de variabele marktomstandigheden en -mogelijkheden is het periodiek nodig om nadere afwegingen te maken waarbij in sommige gevallen overleg tussen belegger en overheid noodzakelijk is. Daarnaast is verdere ori├źntatie op nieuwe beleggingsmogelijkheden en voortgezet portefeuillebeheer van het bestaande bezit van voortdurend belang om het rendement op peil te (kunnen) houden.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Wij ondersteunen Shao Vastgoed op uiteenlopend gebied en vormen vraagbaak en adviseur bij de regelmatig opdoemende wisselende vraagstukken. Daarnaast ondersteunen wij Shao Vastgoed specifiek bij het onderhouden van de contacten met de lokale overheden en het in voorkomende gevallen met de daaruit voortvloeiende onderhandelingen.

Inmiddels zijn voor 5 bezittingen van SHAO Vastgoed diverse werkzaamheden verricht. Onder andere de bibliotheek Zeewolde en Atlantis Almere in het kader van de Floriade 2022