Project omschrijving

Achtergrond
Hanzewijk in Kampen is een naoorlogse wijk die volledig (in fases) wordt gesloopt en geherstructureerd. De bedoeling is dat er circa 900 woningen worden teruggebouwd. De vernieuwing van de wijk gaat gepaard met een herstructurering van de sociale infrastructuur op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Er komt een zeer gevarieerd woningaanbod met zowel koop als (sociale) huurwoningen. De wijk krijgt een nieuw centrum met zowel winkel, zorg- en welzijnvoorzieningen, dat als centrum voor Kampen Noord kan functioneren.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Vanuit Kuiper & van Tilborg is zowel de grondexploitatie als de vastgoedexploitatie van de Hanzewijk opgesteld. Het gaat hierbij zowel om woonfuncties als de verschillende centrumfuncties. Tevens is met een door Kuiper & van Tilborg opgezet model een analyse en nieuwe toedeling van de reeds verwerkte kosten gemaakt.