Project omschrijving

Periode
2016 – heden

Achtergrond
Het college van B&W heeft ingestemd met de vervolgstappen voor de ontwikkeling van het Badhuisplein in Zandvoort. Het uitgangspunt is om de oude grandeur in de badplaats weer terug te halen. Het studieontwerp, dat op verzoek van het college is gemaakt, is dan ook geïnspireerd op de historische architectuur van Zandvoort.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Ten behoeve van het studieontwerp heeft Kuiper & van Tilborg diverse berekeningen opgesteld uiteenlopend van een stichtingskostenopzet tot een grondexploitatie. Naast het rekenkundige werk heeft Kuiper & Van Tilborg onderdeel uitgemaakt van diverse overleggen met de project groep en andere betrokken partijen.