Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn door hun lange doorlooptijd, verscheidenheid aan spelers en integrale karakter vaak complexe aangelegenheden.
Meer dan eens komt het daardoor voor dat, door te optimistische marktinschattingen, sub-optimale afstemming van juridisch-planologische procedures of te rooskleurige kostenramingen, resultaten niet behaald kunnen worden.
Of het nu gaat om strategische vraagstukken, ondersteuning bij onderhandelingen, grond- of vastgoedgerelateerde vraagstukken, Kuiper & Van Tilborg heeft door haar jarenlange ervaring en vakinhoudelijke kennis, de juiste adviseurs om u verder te helpen.

projecten in categorie: Advies

Detachering: dé oplossing bij een tijdelijke capaciteitsbehoefte
Het komt regelmatig voor. Door bijvoorbeeld pieken in de werkvoorraad, tijdelijke uitval van een medewerker of in afwachting tot invulling van een vacature beschikt u niet over de benodigde planeconomische capaciteit. Detachering biedt in dat geval een oplossing.
Kuiper & Van Tilborg heeft een divers team aan specialisten, passend voor elk type organisatie èn opdracht.
Flexibiliteit en maatwerk zijn bij onze visie op detachering leidende principes. Dit uit zich in het werken met flexibele doorlooptijden, opties tot verlenging en de mogelijkheid tot variabele inzetbaarheid.
Daarnaast begrijpen wij dat inzet van extra planeconomische capaciteit niet altijd op voorhand te voorspellen is. Daarom is het bij ons ook mogelijk om vooraf capaciteit in te kopen, waarna deze ingezet kan worden op het moment dat u deze nodig heeft.

projecten in categorie: Detachering

Interim-projectmanagement
Ook wat interim-management op het gebied van grondbedrijven betreft, kunt u goed bij Kuiper & Van Tilborg terecht. Als het gaat om tijdelijke oplossingen voor uw management probleem op het gebied van planeconomie of een bredere vraag ten aanzien van het grondbedrijf is Kuiper & Van Tilborg in staat een flexibele oplossing te bieden.
Naast het direct en flexibele inzetten van personen voor het opvullen van uw (tijdelijk) probleem kunt u bij Kuiper & van Tilborg ook terecht voor vraagstukken op het gebied van opleiding en coaching.
Tevens kunnen we voor lastige en gevoelige vraagstukken als klankbord fungeren waardoor het zittend management beter in staat is juiste keuzes te maken.

projecten in categorie: Interim projectmanagement