Project omschrijving

Periode
2012-heden

Achtergrond
WOM Kerckebosch is de uitvoerende projectorganisatie van de samenwerking tussen woningbouwcorporatie Woongoed Zeist en de gemeente Zeist. In het kader van de veranderende (markt-) omstandigheden is in 2012 de oorspronkelijke samenwerkings-constructie tussen corporatie en gemeente gewijzigd. Ook de grondexploitatie in in dit kader op basis van de nieuwe marktomstandigheden herzien waarbij de mogelijkheid van “organisch” ontwikkelen als leidraad is genomen.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Wij zorgen voor het opstellen van de grondexploitatie waarbij enerzijds wordt aangesloten op de reeds uitgevoerde werkzaamheden terwijl de toekomst flexibel invulbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het eigen grondexploitatiemodel welke transparant inzicht biedt in de diverse kosten, opbrengsten (inclusief residuele grondprijsbepaling) en de toegepaste faseringen. Naast de grondexploitatie wordt aan de WOM Kerckebosch ook ondersteuning geboden op het gebied van (exploitatie-) tekenwerk, financiering, marktselectie en afstemming op de financiële administratie.

Grondgebruikskaart: Wurck dd. 18-01-2017