Welkom bij Kuiper & Van Tilborg

Kuiper & Van Tilborg is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van planeconomie in brede zin. Onze adviezen en diensten zijn gericht op strategische en financiële begeleiding van het planvormings- & uitvoeringsproces van ruimtelijke ontwikkelingen. In dit verband zijn wij als adviseur betrokken bij:

  • integrale stedelijke (her)ontwikkelingen
  • revitalisering van bedrijfs- & kantoorlocaties
  • ontwikkeling uitleglocaties
  • ontwikkeling van inbreidingslocaties
  • infrastructurele- en groenprojecten.

Ons werkgebied beslaat heel Nederland, waarbij wij onze opdrachten zowel uitvoeren op locatie, als vanuit ons kantoor in het centraal gelegen Zeewolde. Ons team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en goed opgeleide adviseurs.

Onze cliëntenkring is divers en bestaat zowel uit overheden, semi-overheden, als opdrachtgevers uit de private sector.

Missie

Kuiper & Van Tilborg stelt zich als onafhankelijk adviseur ten doel bij iedere ruimtelijke ontwikkeling, haar opdrachtgever optimaal financieel inzicht te geven in haar project. Hierbij staan wij onze opdrachtgever bij met degelijke adviezen gedurende het hele ruimtelijke ontwikkelingsproces.

Onze waarden

Wat uw vraag ook is, bij de uitvoering hiervan door Kuiper & Van Tilborg staan de waarden centraal:
Door onze onafhankelijkheid zijn wij in staat volkomen objectief te beoordelen en te adviseren.
Onze betrokkenheid stelt ons in staat om met onze opdrachtgevers duurzame relaties aan te gaan. Daarnaast wordt de maatschappelijke context van de te realiseren projecten hierbij niet uit het oog verloren.
Bij de inhoudelijke uitvoering van ons werk draagt de multidisciplinaire kennis van onze adviseurs bij aan een integrale benadering van het vraagstuk in kwestie. Wij zijn hierbij tevens in staat om “over de rand” te kijken en de invloed van de projectomgeving mee te wegen.
Niet in de laatste plaats wij op ons vakgebied vernieuwers. Bij de (door-) ontwikkeling van onze producten spelen wij voortdurend in op veranderende marktomstandigheden en wet- & regelgeving.

Enkele referenties