Project omschrijving

Periode
2016 – heden

Achtergrond
Als middelgrote gemeente met bijna 75.000 inwoners onder de rook van Den Haag spelen binnen de gemeente vooral herontwikkelingslocaties en slechts nog een enkele uitbreidingslocatie een rol. De gemeente streeft er naar dat de herontwikkeling zoveel mogelijk door derden wordt opgepakt waarbij de gemeente dit proces zo breed mogelijk faciliteert en aanstuurt op het sluiten van anterieure overeenkomsten. Daarnaast ontwikkelt de gemeente ook actief de eigen gronden.

K&VT heeft de nodige kennis en ervaring met betrekking tot de vaak complexe situaties en procedures die bij dergelijke projecten spelen en is daarom door de gemeente als adviseur gevraagd.
Ook door de veeleisendheid van dit soort projecten is het (zeer) lastig de geschikte persoon daarvoor aan te trekken en om die reden is K&VT gevraagd de detachering te verlenen voor diverse projecten.
woningbouw.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg is met name betrokken bij de projecten Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder, Fleetpark Overgoo en Rijnlandlaan. Bij deze projecten Kuiper & Van Tilborg is als adviseur op diverse vlakken betrokken zoals advisering op grond van haalbaarheids- en variantenstudies, kostenverhaal voor de anterieure overeenkomsten, herziening van de grondexploitaties, risicoanalyses, detachering ten behoeve van overleg en de lopende werkzaamheden; Ook geeft Kuiper & Van Tilborg adviezen op beleidsmatig terrein, bijvoorbeeld voor de sociale woningbouw, worden functionaliteiten tussen grondexploitatie en administratie ingericht, en worden er workshops gegeven.