Project omschrijving

Achtergrond
Het Roelof van Echten College te Hoogeveen is voornemens de komende jaren haar scholencomplex te (her)ontwikkelen, waarbij een aantal nieuwe locaties gerealiseerd zal worden. In het kader van een continue bewaking door het programmabureau van het exploitatieresultaat is echter de wens ontstaan beschikking te hebben over een eigen voor dit project te hanteren VEX-model. Dit model dient bovendien geschikt te zijn voor het zelfstandig, door het programmabureau, uitvoeren van scenarioberekeningen voor dit project en dient gemakkelijk geactualiseerd te kunnen worden bij periodieke herijking van het programma en de te hanteren financiƫle kaders.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg is in dit kader gevraagd een Vastgoedexploitatiemodel (VEX-model) te vervaardigen waarin de uitgangspunten van de extern opgestelde exploitatie zijn verwerkt. Dit model wordt exclusief beschikbaar gesteld voor het project. Tevens zal aanpassing van het VEX-model naar aanleiding van periodieke actualisaties, vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging, uitgevoerd worden door Kuiper & Van Tilborg.