Project omschrijving

Achtergrond
De GEM Meerstad is de uitvoerende component van de samenwerking tussen vier publieke partijen (Het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Slochteren) en vier private partijen (AM, Heijmans, BPF en Hanzevast). De samenwerking is er op gericht om in samenhang een woningbouwlocatie van ruim 10.000 woningen (in diverse deelplannen) met de daarbij behorende voorzieningen, een bedrijventerrein (circa 135 hectare), een recreatief meer (circa 600 hectare) en diverse groenlocaties (circa 850 ha) te ontwikkelen.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Wij vervullen verscheidene taken binnen het project Meerstad, onder andere:
Budgetbeheer in al haar facetten
Opstellen van de grondprijssystematiek
Opstellen en bewaken van de grondexploitaties en uitwerken in deelexploitaties
Uitvoeren van toetsingen van stedenbouwkundige uitwerkingen, planaanpassingen en overige initiatieven
Deelnemen in diverse overlegsituaties, waaronder: diverse projectteams en het managementteam