Project omschrijving

Periode
2017

Achtergrond
Als zelfstandig organisatie is Gebiedsontwikkeling (100% dochter) van Bank Nederlandse Gemeenten vooral betrokken bij de meer speciale of lastiger te financieren projecten van gemeentes die anders niet of slechts moeizaam van de grond zouden komen. Als risicodragende partij neemt BNGGO deel aan projecten voor woningbouw, bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen.

Vanwege haar ervaring, kennis en pragmatische insteek en omdat een vacature al een tijd lastig te vervullen bleek is Kuiper en Van Tilborg gevraagd tijdelijk bij te springen in de vorm van detachering.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Projecten waarbij Kuiper en Van Tilborg bij betrokken was waren OMM Meerburg, een nieuwbouwlocatie voor woningen, winkels en kantoren direct aan de snelweg A4 in Zoeterwoude onder verantwoordelijkheid van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, grootschalige glastuinbouw in de Haarlemmermeerpolder bij Rijsenhout onder verantwoordelijkheid van de Stichting Glastuinbouw Nederland (SGN), en De Veentjes in het centrum van Doetinchem waar een vastgoedeigenaar overweegt de winkels te herbestemmen tot woningen.

Kuiper en Van Tilborg heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de projecten zoals deelname aan onderhandelingen en besprekingen met de betrokken partijen, het opstellen van verschillende adviezen op grond van haalbaarheids- en variantenstudies, de jaarlijkse herzieningen van de betreffende grondexploitaties en is de planeconomische bijdrage gegeven aan de lopende werkzaamheden zoals projectteamoverleg en de toetsing van budgetaanvragen voor civieltechnische werken.