Project omschrijving

Periode
2017 – heden

Achtergrond
Entree Zandvoort is het gebied tussen het station tot aan de boulevard ter hoogte van het hotel Bouwes Palace. Dit gebied krijgt de komende jaren een opknapbeurt. Met deze herontwikkeling wil de gemeente dat de openbare ruimte meer kwaliteit krijgt, de route van het station naar het strand en de boulevard duidelijker is en een dynamische locatie aan zee ontstaat met ruimte voor hotel, horeca, retail en welness. Het gebied moet een nieuw visitekaartje voor ons dorp worden en tevens een nadrukkelijke rol innemen in het landschap van de Metropoolregio Amsterdam. Het streven is om het totale project in 2020 af te ronden.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg heeft in het kader van de haalbaarheidsstudie diverse varianten doorgerekend in een stichtingskostenopzet en een grondexploitatie. Daarnaast is Kuiper & Van Tilborg onderdeel van de projectgroep en is er deelgenomen aan diverse overleggen met de betrokken partijen.