Project omschrijving

Achtergrond
Voor het centrumgebied van Heerenveen is een structuurvisie opgesteld. Het centrumplan bevat herontwikkelings-elementen, waarvoor medewerking van betrokken vastgoedeigenaren/ontwikkelaars vereist is. Om die reden is er sprake van een integrale planontwikkeling (vastgoedontwikkelingen in samenhang met grondexploitatie), met maatwerkoplossingen. Dit vraagt om een planeconomische benadering vanuit meerdere invalshoeken (onder meer, financieel, strategisch en markttechnisch).

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Wij hebben de taak de ambities van de gemeente en het daarbij behorende risicoprofiel financieel inzichtelijk te maken. Het opstellen van een op maat gemaakte financiële structuur. Gedurende het planproces het actualiseren/optimaliseren van de financiële analyse vanuit de verschillende sectorale invalshoeken. Het adviseren omtrent de strategie en onderhandelingen/overeenkomsten met betrokken vastgoedeigenaren/ontwikkelaars. En tot slotte het opstellen van een financiële rapportage en ontwikkelingsstrategie, als onderdeel van de structuurvisie, met voorstellen omtrent financiële aansturing en risicobeheersing.