Parkeerexploitatie model

In de huidige tijd waar ruimte steeds meer een schaars goed aan het worden is wordt de te kiezen parkeeroplossing binnen ruimtelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. Met name ook door de verschuiving van uitbreidingslocaties buiten de stad naar meer complexe inbreidingslocaties in de stad. Dikwijls is bij binnenstedelijke ontwikkelingen de mogelijkheid om op maaiveld te parkeren beperkt. In veel gevallen hoort bij een dergelijke (her)ontwikkeling dan ook een gebouwde parkeervoorziening. Gebouwde parkeervoorzieningen zijn in verschillende vormen en dus ook met verschillende kosten te realiseren. Ook aan de opbrengstenkant zijn verschillende modellen te bedenken.
U wilt natuurlijk dat de exploitatie van uw parkeervoorziening ook op de langere termijn rendabel blijft. Maar hoe kunt u daar zeker van zijn? Door middel van een haalbaarheidsstudie en het in beeld brengen van de kosten, de opbrengstpotentie en risico’s op korte en lange termijn kan de waarde van de parkeervoorziening worden bepaald.

Onze expertise

Het in beeld brengen van de kosten en opbrengsten van deze parkeeroplossingen behoort tot onze werkzaamheden. Bij de kosten gaat het dan in eerste instantie om de stichtingskosten van de parkeergelegenheid en vervolgens natuurlijk om de exploitatiekosten tijdens de exploitatieperiode van de parkeergelegenheid.
Wij hebben hier een parkeerexploitatie model voor, dat we voeden met gegevens van de betreffende instanties. Het gaat hierbij om parkeertarieven, bezettingsgraden, parkeerbeleid, aantallen parkeerplaatsen en dergelijke.