Project omschrijving

Periode
2017 – heden

Achtergrond
Sinds enige tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. In juni 2017 heeft de gemeenteraad met een ruime meerderheid gekozen voor het ontwerp van Springtij Architecten. Met dit besluit is een grote stap voorwaarts gezet om een kwalitatief en beeldbepalend stukje aan Zandvoort toe te voegen. Deze ontwikkeling draagt ook in belangrijke mate bij aan een kwaliteitsverbetering van de kuststrook en de identiteit van Zandvoort. De wens van de gemeente is om medio 2019 te starten met de uitvoering van de herontwikkeling op het Watertorenplein.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg heeft in het voorjaar van 2017 in het kader van de selectie van een drietal ingediende ontwerpen de ingediende plannen financieel getoetst aan diverse kaders