Project omschrijving

Periode
2016

Achtergrond
De gemeente Heerenveen heeft een tweetal bedrijventerreinen in ontwikkeling. Het Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF) terrein ligt aan de noord-oost kant van Heerenveen in de oksel van het knooppunt van de A7 en de A32. Haskerveen ligt aan de noord-west kant van Heereveen en deels op het grondgebied van de gemeente de Fryske Marren. In het kader van de herziening van de grondexploitaties voor beide bedrijven terreinen is Kuiper & Van Tilborg gevraagd om de exploitaties te herzien en een bijbehorende risicoanalyse op te stellen

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg heeft beide exploitaties technisch en waar nodig inhoudelijk herzien. Dit is uitgewerkt in een tweetal overzichtelijke rapportages. Daarnaast zijn voor beide exploitaties risicoanalyses opgesteld.