Project omschrijving

Periode
2016-heden

Achtergrond
Gemeente Zandvoort is voornemens om de huidige boulevard en de wegen langs de kustlijn een ander aanzicht te geven en in kwaliteit te verbeteren. Hierbij moet er meer plaats komen voor horeca en het huidige aantal parkeerplaatsen moet gelijk blijven of verhoogd moeten worden. Dit wil de gemeente bereiken door een verhoogde Boulevard aan te leggen met daar onder parkeerplaatsen.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Wij ondersteunen gemeente Zandvoort met het inzichtelijk maken van de te verwachten civiele- en bouwkosten. De stedenbouwkundige schetsen zijn hierbij vertaald naar een kostenraming.

Doorsnede: Max van Aerschot architect