Project omschrijving

Achtergrond
In opdracht van en in samenwerking met drie corporaties het begeleiden en aansturen van de doorrekening van de pilot uitwerking (drie deelgebieden) van het project Kanaalzône.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Vertegenwoordiging van de drie corporaties en als planeconoom aan de begeleidende projectgroep deelnemen. In samenhang met de gemeente Apeldoorn het begeleiden van de stedenbouwkundige uitwerking en de financiële onderbouwing van het pilot-gebied. Het adviseren van de corporaties ten aanzien van financiële en strategische keuzes in de beoogde samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.