Project omschrijving

Achtergrond
De nieuwste woningbouwlocatie Polderwijk in Zeewolde biedt plaats aan een kleine 3.000 woningen. Deze woningen dienen gerealiseerd te worden in een bouwtempo van circa 300 woningen per jaar. Er staan een drietal thema’s centraal binnen het project, te weten: ‘water als recreatieve kracht’, ‘meer dan wonen alleen’ en ‘duurzaamheid’. De eerste woningen zijn inmiddels gerealiseerd en opgeleverd.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Op basis van het Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) en het Masterplan is door Kuiper & Van Tilborg een eerste haalbaarheidsanalyse in de vorm van een Financial Quick Scan opgesteld. Vervolgens hebben wij diverse woningbouwprogrammeringen opnieuw langs de financiële meetlat gelegd. Op basis van het door de raad vastgestelde woningbouwprogramma is er een stedenbouwkundige verdiepingsslag gemaakt, waarbij ook een definitieve grondexploitatie is opgesteld. Kuiper & Van Tilborg heeft daarnaast de gemeente Zeewolde, in brede financiële zin, ten aanzien van deze woningbouwontwikkeling geadviseerd.