Project omschrijving

Periode
2014-heden

Achtergrond
In 2014 is door Kuiper & Van Tilborg een eerste risicoanalyse uitgevoerd voor de grondexploitatie Skoatterwâld. De gemeentelijke GREX Skoatterwâld bestaat uit een totaal programma met ca. 2.500 woningen, uit te geven in drie fases. Voor fase 1 zijn bijna alle gronden uitgegeven. Fase 2 heeft nog ca. 430 te realiseren woningen en fase 3 nog ca. 600 woningen.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Doormiddel van 2 sessies, gezamenlijk door de gemeente Heerenveen en Kuiper & Van Tilborg, is in 2015 een inventarisatie van de risico’s en kansen uitgevoerd. Het risicoprofiel is middels scenarioanalyse (Monte Carlo) inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de grondexploitatie in 2017 herzien uitgewerkt overzichtelijke rapportage.