Project omschrijving

Achtergrond
De ontwikkeling van de Kenniscampus te Leeuwarden is het resultaat van de samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en de hogescholen NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en Stichting Stenden Hogeschool. Voor deze ontwikkeling is door de partijen een PPS, in de vorm van een CV/BV constructie, gesloten. Het project omvat het realiseren van het Campusterrein inclusief een gezamenlijk plein (de ‘Kennisplaza’), parkeervoorzieningen, studentenhuisvesting en aan de scholen gerelateerde bedrijvigheid.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Vanaf de eerste, integrale, financiële onderbouwing als basis voor de samenwerking in 2004 tot de financiële afsluiting in 2012, heeft Kuiper & Van Tilborg zorg gedragen voor een ‘up to date’ en voor elke partij transparante grondexploitatie. Ook zijn in de loop der tijd diverse bestuurlijke besluitvormingsstukken opgesteld. Omdat de ontwikkeling mogelijk is gemaakt met diverse subsidies van verschillende subsidieverstrekkers, waaronder de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland), heeft Kuiper & Van Tilborg zich ook beziggehouden met de aanvraag en afhandeling van diverse en omvangrijke subsidies.
In 2012 zijn de inrichtingswerkzaamheden afgerond en is ook de CV/BV constructie ontbonden. Kuiper & Van Tilborg kan terugzien op een uiterst succesvol verlopen ontwikkeling waarbij altijd binnen de aangegeven financiële kaders is geopereerd.