Project omschrijving

Achtergrond
De gemeente Kampen heeft in het verleden, samen met een consortium aan marktpartijen, in de gemeente substantiële grondposities verworven teneinde de toekomstige woningbouwproductie te kunnen accommoderen. Vanwege de huidige recessie op de woningmarkt zijn partijen gedwongen zich op de grondvoorraad te heroriënteren waarbij diverse keuzes voorliggen om de gevolgen voor de partijen te beïnvloeden.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
In het kader van het project Grondbank te Kampen is Kuiper & Van Tilborg gevraagd om de gemeente planeconomische ondersteuning te bieden. De werkzaamheden bestaan onder meer uit een uitgebreide registratie, inclusief de geldende afspraken, van de betreffende gronden. Daarnaast bestaat het werk uit het opstellen van diverse rekenmodellen en tentatieve grondexploitaties om gezamenlijke beslissingsscenario’s rekenkundig te ondersteunen. De werkzaamheden worden in goed overleg met de gemeentelijk projectmanager afgestemd terwijl ook met de vertegenwoordiger(s) van het consortium regelmatig collegiaal wordt overlegd.