Project omschrijving

Periode
2016-heden

Achtergrond
Vliegbasis Soesterberg is een unieke plek in Nederland. Militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie komen in dit project allemaal samen. Park Vliegbasis Soesterberg blijft voor het overgrote deel natuurgebied. Met plekken die beschermd worden en plekken waar ruimte is voor publiek om te fietsen en te wandelen. De natuurontwikkeling en de openstelling van het park worden bekostigd uit woningbouw aan de rand van het park Hier komen op het terrein van de vliegbasis circa 220 – 250 woningen.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
In 2016 is door Kuiper & Van Tilborg een eerste risicoanalyse uitgevoerd voor de grondexploitaties Park en wonen. Jaarlijks wordt de risicoanalyse herzien. Het risicoprofiel wordt middels scenarioanalyse inzichtelijk gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van een ‘Monte Carlo simulatie’. De berekening wordt jaarlijks in een overzichtelijke rapportage uitgewerkt waarbij tevens is ingegaan op de mogelijkheden om risico’s te reduceren.

Tekening: Wurck