Project omschrijving

Periode
2016

Achtergrond
Het plangebied De Fjilden ligt aan de rand van het dorp Oude-en Nieuwehorne in de gemeente Heerenveen. Het betreft hier het voormalige sportcomplex van het dorp tussen de wegen Sterrekamp en het Sevenaerpad. Na realisatie van het nieuwe sportcomplex aan de noordzijde van het dorp is het terrein nu beschikbaar voor woningbouw. Aan de oostkant, langs het
Sevenaerpad, hebben de toekomstige bewoners uitzicht op het coulissen landschap rond het dorp. De kavels nabij de Sterrekamp liggen “smuk” tussen bestaande woonstraten en een karakteristieke laan met monumentale bomen. De combinatie van bebouwing en
bestaand groen zorgt voor een mooi geheel.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg heeft parallel aan de werkzaamheden voor Skoatterwâld de exploitatie van het gebied De Fjilden technisch en inhoudelijk herzien. De grondexploitatie is in een overzichtelijk rapport uitgewerkt.