Project omschrijving

Achtergrond
Het project Leeuwenstein is een particulier initiatief van een aantal samenwerkende grondeigenaren om in het schakelgebied tussen het centrum van Geldermalsen en de zuidelijke uitbreidingswijk Meteren, een ontwikkeling met een gevarieerd programma te realiseren. Hiertoe is onder meer een bestemmingsplanwijziging van het betreffende gebied nodig waarover met de gemeente overleg wordt gevoerd. Een en ander moet leiden tot een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemers waarbij de onderlinge rechten en verplichtingen worden opgenomen.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Wij ondersteunen de initiatiefnemers in het kader van de financiƫle doorrekening (grondexploitatie) van de ontwikkeling. Daarnaast assisteren wij bij het overleg met de gemeente inzake het tot stand komen van de noodzakelijke overeenkomst. In dat kader is er door Kuiper & Van Tilborg ook opdracht gegeven om een taxatierapport op te stellen op basis waarvan de inbrengwaarde van de eigendommen voor de grondexploitatie is bepaald.