Project omschrijving

Periode
2011-heden

Achtergrond
Tussen Zeist, Soest en Amersfoort verbinden we de versnipperde natuur èn creëren we ruimte voor woningen, bedrijven en zorgprojecten. Van nieuwe natuurgebieden tot wonen in het groen en van ecoducten tot duurzame bedrijventerreinen. Er zijn al veel, vooral groene, projecten gerealiseerd. De provincie Utrecht, gemeente Soest, gemeente Zeist en het Utrechts Landschap werken de komende 10 jaar intensief samen om ook de overige projecten te realiseren.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
In 2011 is door Kuiper & Van Tilborg een eerste risicoanalyse uitgevoerd voor een vijftal grondexploitaties. Jaarlijks wordt de risicoanalyse herzien. De analyse is inmiddels uitgebreid naar 8 grondexploitaties. Het risicoprofiel wordt middels scenarioanalyse inzichtelijk gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van een ‘Monte Carlo simulatie’. De berekening wordt jaarlijks in een overzichtelijke rapportage uitgewerkt waarbij tevens is ingegaan op de mogelijkheden om risico’s te reduceren.