Project omschrijving

Achtergrond
Voor de studenten van het Saxion, University of Applied Sciences, Kenniscentrum Leefomgeving te Deventer is voor het lesprogramma 2013 een opgave “Urban Fringes” opgesteld. Vrij vertaald zijn “Urban Fringes” stadsrandgebieden. In deze opgave komen diverse deelonderwerpen aan bod waarbij ook de financiële haalbaarheid een rol speelt. Om de uitwerking van de financiële haalbaarheid binnen bepaalde kaders te kunnen uitwerken had Saxion behoefte aan een rekenmodel welke door de studenten eenvoudig kon worden gebruikt.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & Van Tilborg heeft voor de studenten een rekenmodel gemaakt om de financiële doorrekening van een aantal verschillende programmatische uitwerkingen op eenvoudige wijze geconditioneerd te kunnen uitwerken. Daarnaast ie er ook ruimte voor individuele aanpassingen in het programmatische gedeelte (woningbouw of ander programma) en kan ook worden gevarieerd op zaken als investeringen, opbrengsten, fasering en parameters. De diverse deelprogramma’s worden separaat doorgerekend waarna er op totaal niveau een consolidatie plaatsvindt.
Het model biedt aan de studenten en de docenten ruimte om snel specifieker in te gaan op de financiële haalbaarheid van verschillende programma’s in de stedelijke stadsranden en verder.