Project omschrijving

Achtergrond
Rein Geurtsen en partners heeft het binnenstadsplan voor Almelo opgesteld, dat in 2006 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Het binnenstadsplan bestaat uit een fors programma van ruim 1.320 woningen, 38.000 m2 bvo aan winkels en 32.000 m2 bvo aan kantoren. De bijbehorende grondexploitatie is in juni 2008 door de raad vastgesteld. Op basis hiervan is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Consortium (Dura Vermeer en Kondor Wessels). Achmea Vastgoed is later als belegger toegevoegd aan het Consortium.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & van Tilborg is gevraagd de grondexploitaties van de afzonderlijke clusters en het totaal te actualiseren. De actualisatie ronde is begin 2009 afgerond. hierna is Kuiper & van Tilborg aan de slag gegaan met diverse optimalisaties. Daarnaast is het binnenstadsplan clustergewijs of projectgewijs nader wordt uitgewerkt, zowel ruimtelijk, financieel als contractueel.