Project omschrijving

Achtergrond
Op de locatie “Kop van West” wordt door de gemeente Purmerend een gebied van 14,7 hectare ontwikkeld. Daarbij zullen diverse functies een plek moeten krijgen waaronder woningen en appartementen, een PDV/GDV locatie, een theater, een hotel en congrescentrum, kantoorlocaties, een passantenhaven en een stadspark. Gezien het intensieve programma en het openbaar karakter van de omgeving wordt gestreefd naar oplossing van het parkeren in zoveel als mogelijk gebouwde parkeervoorzieningen. Hierbij dient ook een reeds aanwezige behoefte van ca. 200 plaatsen ten gevolge van de parkeerdruk in het aanpalende centrum in dit gebied te worden opgelost.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg:
Wij hebben de haalbaarheidsanalyse nader uitgewerkt en een integrale grondexploitatie opgesteld, die inzicht geeft in de residueel vast te stellen grondwaarden per functie. De na te streven ondergrondse parkeeroplossingen maken onderdeel uit van de berekeningen. Er wordt nauw overleg gevoerd met de gemeentelijke planeconoom, stedenbouwkundige en projectleider.