Project omschrijving

Periode
2008 – heden

Achtergrond
Het project IJsseldelta-Zuid heeft betrekking op het gebied gelegen ten zuiden van Kampen tussen de reeds aangelegde Hanzelijn, de IJssel en het randmeer. Doelen van het project zijn ondermeer het verbeteren van de waterveiligheid en verkeersdoorstroming en het creëren van een aantrekkelijk woon-, werk en recreatiemilieu. Om deze doelen te bereiken komt er ruimte voor woningbouw, recreatie, infrastructuur en nieuwe natuur. In 2016 is de samenwerking tussen BPD en de gemeente Kampen tot stand gekomen het stedenbouwkundig plan van het woningbouwgebied Reeve is hierbij volledig vernieuwd.

Werkzaamheden Kuiper & Van Tilborg
Kuiper & van Tilborg biedt de gemeente Kampen planeconomische ondersteuning bij het project. De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan diverse overleg situaties, ondermeer met de provincie en het ministerie van VROM in het kader van het voorbeeld project gebiedsontwikkeling. Verder wordt er gezorgd voor de financiële begeleiding van het plan doormiddel van het opstellen en beheren van een grondexploitatie. Ook beoordeelt en ontwikkelt Kuiper en van Tilborg zelf de stedenbouwkundige uitwerking doormiddel van ‘reken en teken’ sessies.