Project omschrijving

Achtergrond
De gemeente Almere en Bouwfonds-MAB ontwikkelen samen een nieuwe woningbouwlocatie met circa 800 woningen. De locatie ligt aan het Gooimeer ter plaatse van Almere-Haven.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
In opdracht van de gemeente Almere het, in overleg met beoogd ontwikkelaar Bouwfonds-MAB, financieel begeleiden van de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan. Het betreft hierbij het beoordelen van extern opgestelde grondexploitaties, het opstellen van eigen grondexploitaties, het financieel beoordelen van stedenbouwkundige alternatieven, het begeleiden van onderhandelingsituaties ten aanzien van verwerving (o.m. Domeinen en verplaatsing jachthaven) en overige planeconomische werkzaamheden..