Project omschrijving

Achtergrond
De komende jaren zal de ontwikkeling van de woningbouwlocatie ‘Laarsche Velden Noord’ gerealiseerd worden. De locatieontwikkeling zal plaatsvinden in 2010-2017. De locatie in de gemeente Laarbeek zal plaats bieden aan ongeveer 215 eengezinswoningen in diverse prijssegmenten.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Kuiper en van Tilborg is in dit kader gevraagd de oorspronkelijk in het kader van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgestelde GREX te herzien. Daarnaast zal zij tijdens de planvoorbereiding en -uitvoering de budgetbewaking, exploitatieherzieningen en diverse toetsingen verzorgen en zal zij beide partijen planeconomisch adviseren.

Daarnaast wordt een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de belangrijkste risico’s en hun impact op het project geïnventariseerd en gewaardeerd worden. Door hierop vervolgens beheersmaatregelen te formuleren en deze actief te monitoren wordt effectieve sturing op c.q. borging van het exploitatieresultaat mogelijk gemaakt.