Project omschrijving

Periode.
2013-heden

Achtergrond
In het kader van het door de gemeente Soest te voeren risicomanagement dient, met de herziening van de grondexploitatie Masterplan Soesterberg, tevens het bijbehorend risicoprofiel van de voornaamste (deel-) grondexploitaties opgesteld te worden.

Werkzaamheden Kuiper & van Tilborg
Het risicoprofiel is middels scenarioanalyse inzichtelijk gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van een ‘Monte Carlo simulatie’. Volgens deze methode zijn de geïnventariseerde risico’s en kansen, op basis van de hieraan ten grondslag liggende uitgangspunten, als variabelen in de grondexploitaties opgenomen. De berekening is in een overzichtelijke rapportage uitgewerkt waarbij tevens is ingegaan op de mogelijkheden om risico’s te reduceren.

Plankaart: Masterplan Soesterberg Definitieve versie – april 2009