Henk Kuiper is met ingang van september 2014 partner in PIT – Partners in Transformatie

PIT is een initiatief van Rob van Uden en Bertus Krooder. Beiden zijn zelfstandig adviseur en procesmanagers op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. PIT is een strategische samenwerking met behoud van eigen identiteit van beide bureaus. PIT heeft ruime ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling en beschikt over een uitgebreid netwerk van gemeenten, beleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars, winkelketens, brancheorganisaties, aannemers, architecten/stedenbouwkundigen en makelaars. Hierdoor kan PIT doelgericht ‘conceptuele denkkracht’ organiseren, partijen samenbrengen en coalities smeden om transformatieprocessen tot een succes te maken.
In 2014 heeft Henk Kuiper van Kuiper & Van Tilborg zich aangesloten bij PIT. Henk Kuiper is gespecialiseerd in planeconomie en financiële engineering van ruimtelijke projecten. Hiermee is de dienstverlening van PIT nog completer en kan PIT opdrachtgevers ook adviseren met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en grondeigenaren bijstaan met de aanpak van hun grondpositieportefeuille.

Website PIT: www.partnersintransformatie.com
logo pit

PIT – Partners in Transformatie staat voor:

 • Een persoonlijke benadering
 • Samenwerking
 • Oog voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen
 • Creatief maar wel realistisch

Krooder advies & management: is een onafhankelijk en zelfstandig advies en managementbureau voor ruimtelijke vraagstukken. Conceptontwikkelaar en aanjager voor gebieds- en vastgoedontwikkeling in opdracht van diverse partijen. Bijna twintig jaar ontwikkelingservaring. www.krooder-advies.nl

Kuiper & Van Tilborg: is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van planeconomie in brede zin. De adviezen en diensten zijn gericht op strategische en financiële begeleiding van het planvormings- & uitvoeringsproces van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruim 30 jaar werkzaam in de ruimtelijke ordening. www.kuiperenvantilborg.nl

Van Uden Plan en Advies: zelfstandig ruimtelijk economisch adviesbureau dat zich bezig houdt met ondersteuning van publieke en private partijen bij het in gang zetten van (her)ontwikkeling van vastgoed in de ruimste zin van het woord. Dertig jaar ontwikkelingservaring. www.vanudenplanenadvies.nl

PIT heeft ruime ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling. De afgelopen jaren hebben Rob van Uden, Bertus Krooder en Henk Kuiper gewerkt aan uiteenlopende projecten in de bebouwde omgeving. Hieronder is een beknopte opsomming van hun portfolio weergegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Uden, Bertus Krooder of Henk Kuiper.

Een greep uit onze referentieprojecten:

 • Nederweert-centrum, herontwikkeling bestaand dorpscentrum
 • Emmen Bargeres, conceptontwikkeling bestaand wijkcentrum
 • Utrecht Overvecht-centrum, herontwikkeling bestaand stadsdeelcentrum
 • Vlaardingen Van Hogendorplaan, herontwikkeling wijkwinkelcentrum
 • Gemeente Ermelo, planeconomische ondersteuning in diverse ontwikkelingstrajecten
 • Utrecht Tiberdreef, haalbaarheidsstudie supermarkt
 • Emmen De Weiert, herontwikkeling bestaand stadscentrum
 • Gemeente Lelystad, opstellen risicoanalyses
 • Heerlen Giesen-Bautsch, plan van aanpak herontwikkeling wijkwinkelcentrum
 • Hart van de Heuvelrug, opstellen risicoanalyses
 • Alphen a/d Rijn, plan van aanpak transformatie kantoorpand
 • Doetinchem, transformatie rijksmonument naar hotel
 • Zevenbergen, transformatie voormalig gemeentehuis naar winkels
 • Gemeente Kampen, het opstellen van grondexploitatie en exploitatieplan