Fiscaliteiten en vastgoed: vaak onderbelicht, maar van groot belang

Bij de financiƫle aspecten van gebieds- en vastgoedontwikkelingen spelen de fiscale aspecten vaak een belangrijke maar ook vaak onderbelichte rol. In dit verband gaat het om de overdrachtsbelasting, de omzetbelasting of een combinatie van beide.

Fiscale aandachtspunten bij vastgoed- & locatieontwikkeling

Vanuit onze rol als (planeconomisch) adviseur hebben wij regelmatig met fiscale vraagstukken van doen. Vragen die aan de orde komen om tot een zo gunstig mogelijke fiscale afhandeling van het ruimtelijke project te komen zijn:
  • Is de te (her)ontwikkelen grond reeds in eigendom?
  • Wat is fiscaal gezien de meest optimale grondrouting?
  • In welke status kan de grond verkregen worden?
  • Betreft het bebouwd of onbebouwd terrein?
  • Wie gaat de eventuele sloop van het bestaande vastgoed uitvoeren?
  • Zijn de woningen bestemd voor koop en of huur?
  • Zijn de kopers al bekend voor aanvang van de bouw?
  • Is er sprake van nieuwbouw of herstructurering?
  • Hoe wordt er fiscaal gezien het minste risico gelopen?
  • Enz.

De antwoorden op bovenstaande vragen zijn niet op voorhand eenduidig te geven, maar vereisen maatwerk. De invulling van deze vraagstukken is bovendien bepalend voor een optimale fiscale afhandeling van het project. Het voor aanvang van het project nadenken over bovengenoemde vragen is dan ook van groot belang.
Een suboptimale invulling van bovenstaande punten kan bijvoorbeeld tot onnodig hoge kosten leiden. Een optimale fiscale organisatie van een project is daarentegen dus een eerste beheersmaatregel.

Onze expertise

Kuiper & Van Tilborg beschikt over jarenlange ervaring op zowel het vlak van gebieds- als vastgoedeconomie. Door onze brede kennis van grondexploitatie, opstalontwikkeling en vastgoedexploitatie, alsmede de verbanden hiertussen, zijn wij uw partner bij uitstek bij het opzetten van een haalbare businesscase voor maatschappelijke vastgoedprojecten.