Disclaimer:De informatie verzonden met deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen dan geadresseerde(n), openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt wordt u vriendelijk verzocht om ons hiervan op de hoogte te stellen door het e-mailbericht terug te sturen en om het bericht direct van uw systeem te verwijderen. Kuiper & Van Tilborg sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending van informatie.